دریافت گواهینامه زودهنگام
تخفیف ویژه چاپ در مجلات علمی تخصصی،ISI,SCOPUS

publish-journal-box

عضویت در کمیته علمی و داوری کنفرانس

Committee

کمیته علمی همایش

Updating...

Dr. Jamaleddin Shah Taheri

Professor

Faculty of Health, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

man

 

Dr.Hassan Hashemi

Assistant Professor

Research Center for Health Sciences, Institute of
Health, Department of Environmental Health Engineering, School of Health,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

man

Dr.Esmaeil Mohammadnejad

Assistant Professor
 
Department of Medical-Surgical Nursing and Basic Sciences, School of Nursing & Midwifery
Tehran University of Medical Sciences 
man

Dr. Amir Hossein Mahavi

Professor

Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, Iran

man

Rajabali Hokmabadi 

faculty member of Bojnourd University of Medical Sciences 

man

Dr.Soleiman Mahjoub

Professor
of Biochemistry
Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine
Cellular and Molecular Biology Research Center
Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences 
man

Dr. Majid Sartipi

Assistant Professor

Health Promotion Research Center,
School of Public Health, Department of Epidemiology and  Bio-Statistics,  Deputy of Health Zahedan  University of Medical Sciences, Iran.

man

Dr.Davood Mansury

Assistant Professor
of Medical Bacteriology
Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
man

Dr.Ebrahim Pirasteh

Assistant Professor
of Audiology
Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences Zahedan University of Medical Sciences
man

Dr.Hossein Khaleghzadeh Ahangar

Assistant Professor
of Physiology
Department of Physiology, School of Medicine
Babol University of Medical Sciences
man

Dr.Iraj Zareban

Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Faculty of Health ,Public Health  Department
Zahedan. IR.Iran
man

Dr.Hasan albookarami

Assistant Professor
Nutrition with a focus on food microbiology
Abadan School of Medical Sciences
man

 Dr.Hadi Daneshmand

Assistant Professor
Ergonomics Department, School of Health,
Shiraz University of Medical Sciences
man

Dr .Nader Sharifi

Assistant Professor
PhD in Health and Health Promotion,Jahrom University of Medical Sciences
man
Dr.Shahab Bahrami
Assistant Professor
Physical education and sports science, sports management,Islamic Azad University, Kermanshah Branch
man
Mohsen Omidvar
Assistant Professor of Occupational Safety and Health (HSE)
man

Dr.Fatemeh Tohidi

Assistant Professor
of Biotechnology
Department of Medical Biotechnology, School of Medicine
Babol University of Medical Sciences
 
2

Dr .Maryam Seraji

Assistant Professor
Department of Health Education & Health Promotion, School of Public Health, Zahedan University of Medical Sciences (Zaums), Zahedan, Iran
2

Dr.Flora Rahimaghaee,

Associate Professor
Flora Rahimaghaee, PhD of nursing education.
Associate Professor, Department of Nursing, Tonekabon Branch ,Islamic Azad University,Tonekabon, Iran
2

Dr. Maryam Khazaee-Pool

Assistant Professor
of Health Education and Promotion Department
 of Public Health, School of Health
Health Sciences Research Center
Addiction Research Institutes
Mazandaran University of Medical Sciences
2

Dr. Zahra Abd Khodaei

Associate Professor

Shahid Beheshti University of Tehran, Family Research Institute, Tehran, Iran

2

Dr.Nasrin mahmoodi

Assistant Professor
Academic Member of Zahedan University of
Medical Science MSN neonatal intencive Care nursing
 School of Nursing & Midwifery Medical Science
Zahedan Iran
2

Dr.Zinat Mortazavi

Assistant Professor
of Nutritional Sciences Department of Environmental Health, School of Health
Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
2

Dr.Leila Keikha

Assistant Professor
of Health Information Management
Library and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences Zahedan University of Medical Sciences
2

Mohadese Gholamiyan Arefi

Instructor of Speech Therapy
Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences Zahedan University of Medical Sciences
2

Dr.Bahareh Fatemipour

Assistant Professor
of Orthodontics Department of Orthodontics, School of Dentistry Zahedan University of Medical Sciences
2
Dr.Behnoosh Mohammadi Jazi
 
Assistant Professor
of Pathology
Department of Pathology, School of Medicine
Kashani Hospital, Seyyed Al-Shohada Hospital
Isfahan University of Medical Sciences
2
Dr.Najmeh Mardani Feyzabad
Instructor of Speech Therapy
Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences
Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
2
    Dr.Soror shojaeian
Assistant Professor
Faculty member of Alborz University of Medical
Sciences
2

Dr.Elaheh Ferdosi-Shahandashti
Assistant Professor
PhD in Medical Biotechnology 
 Head of Medical Biotechnology Department
Faculty of Medicine, Babol University of Medical Science, Amol, Iran
2
 Dr.Mozhgan Fardid
Assistant Professor
of Health Policy
Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research
Shahroud University of Medical Sciences
2
Dr. Neda Mohammadi Nia
Assistant Professor
Health education and health promotion Bam, University of Medical Sciences
2

در این دوره نیز مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال ، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه حرکت کنیم ، لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می‌شود با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی واجرایی خود را ارائه نمایند..
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !